Psychotherapie, personal coaching en training
   | Home | Therapievormen | Wie ben ik? | Contact | Links |        

Relatie- en Gezinstherapie

Wanneer u opgegroeid bent in een gezin, waar u te maken heeft gehad met onveiligheid en wantrouwen, zal dit invloed hebben op uw latere leven. De onveiligheid en het wantrouwen draagt u als het ware met u mee.  Hierdoor kunt u problemen gaan ervaren in uw relatie, welke ook tot een crisis of breuk kunnen leiden.  Zelfs de relatie met uw kinderen kan dan verstoord raken.  Zowel in de Relatie- als de Gezinstherapie werk ik met u aan herstel van contact en dynamisch evenwicht.

Ook in de relatietherapie is het gebruikelijk een uitgebreide intake (kennismaking en het sluiten van een therapeutisch contract) te houden. Ik werk mede vanuit de contextuele benadering, wat o.a. inhoudt dat ik als richtsnoer hanteer de veelzijdig gerichte partijdigheid. Ik sta daardoor te allen tijde aan de kant van de belangen van ieder afzonderlijk, ook van de afwezige belangrijke relaties en de komende generaties.

Mede door mijn ervaring en opleiding heb ik mij ontwikkeld tot specialistisch psychotherapeute op het gebied van relaties en gezinnen. Ik heb veel geleerd over de invloed die uitgaat van genetische wortels, lichamelijke gezondheid, erfelijke eigenschappen, maar ook van ernstige gebeurtenissen als scheiding, adoptie, invaliditeit en oorlogen. Ook heb ik door mijn werk geleerd over de verscheidenheid aan tradities, welke veelal bepaald worden door culturele en godsdienstige achtergronden. Niet zelden komt het voor, dat ernstige gebeurtenissen in vorige generaties breuken in de familierelatie hebben veroorzaakt met alle gevolgen van dien. Deze breuken kunnen de oorzaak zijn van huidige relatie- en gezinsproblemen. Allereerst werk ik met u aan verbinding en herstel van het dynamisch evenwicht binnen uw huidige relaties.


Copyright © 2014 Banny Bakker. Alle rechten voorbehouden.
| Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap |


Website Design: Guiver FreemanTherapievormen

Individuele therapie

Relatie- en Gezinstherapie

Supervisie

Reïntegratietherapie

Coaching


Gestalttherapie

Ethische code NVAGT